ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียนในฝัน
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกราชพฤกษ์
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน :  แสด - น้ำเงิน
อักษรย่อ