ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย 1 ตำแหน่ง (2-16 มิถุนายน 2563)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 รอบ2
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 63
ประกาศเรื่องการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.2 ,ม.3, ม5 และ ม.6
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 63
แจ้งการปรับเปลี่ยนวันรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ใหม่
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (3-12 พฤษภาคม 2563)
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตรการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก (31มีนาคม2563)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก (31มีนาคม2563)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน ตอบแบบสํารวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่กรอกสมัครเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ (วันที่ 21-25 มีนาคม 2563)
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (21-25 มีนาคม 2563)
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดงาน “คืนสู่เหย้าไสว - วิเชียร” ครั้งที่ ๑
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 61
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 59