ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้า ชาววิเชียรฯ 5 ก.ค.62 (อ่าน 18) 22 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (อ่าน 827) 23 มี.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 786) 22 มี.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 ตำแหน่ง (อ่าน 732) 22 มี.ค. 61
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ (อ่าน 2458) 28 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1051) 26 ต.ค. 59
คู่มือประชาชน - การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 1194) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอลาออก (อ่าน 1262) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 1129) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การรับนักเรียน (อ่าน 983) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 1011) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 1045) 20 ก.ค. 58
คู่มือประชาชน - การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 1027) 20 ก.ค. 58