ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (3-12 พฤษภาคม 2563)
    โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  เปิดรับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่  3-12 พฤษภาคม 2563
(สำหรับผู้ที่มายื่นใบสมัครโดยตรงกับทางโรงเรียนไว้ หรือกรอกผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ไปแล้ว ไม่ต้องทำการสมัครซ้ำ)

    กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4


3 - 12  พฤษภาคม 2563 รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์  www.wichian.ac.th 
(เมนูรับสมัครนักเรียนออนไลน์) หรือคลิกที่นี่
13  พฤษภาคม  2563 ยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน
หลังวันที่
15  พฤษภาคม  2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนไว้ทั้งหมด  ทางเว็บไซต์  www.wichian.ac.th

ยกเลิก 7  มิถุนายน  2563
เปลี่ยนเป็น

14 มิถุนายน 2563

รายงานตัว มอบตัวนักเรียน
  • ม. 1  เวลา 09.00 – 12.00  น.
  • ม. 4  เวลา 13.00 – 15.00  น.
1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2563,12:30   อ่าน 1187 ครั้ง