ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการปรับเปลี่ยนวันรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ใหม่
          โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ขอแจ้งเปลี่ยนวันรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ.  จากเดิมวันที่ 7 มิถุนายน 2563  เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2563  โดยมีกำหนดการดังนี้
          -  ม.1  ช่วงเช้า   เวลา  09.00-12.00 น.  
          -  ม.4  ช่วงบ่าย  เวลา  13.00 – 15.00 น.
 
หมายเหตุ  : หากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจาก สพฐ.เพิ่มเติม ทางโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของทางโรงเรียน  www.wichian.ac.th  และแฟนเพจเฟซบุ๊ค
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,20:58   อ่าน 274 ครั้ง