ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองทุกท่าน สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
แจ้งผู้ปกครองทุกท่านตอบแบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ส่งไปยัง สพฐ. เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
     -  สำรวจสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.5  ปีการศึกษา 2562
     -  กรณี ม.3 ไม่ศึกษาต่อ ม.ปลาย ก็ให้สำรวจรวมไปด้วย

     -  กรณีนักเรียนที่สมัครใหม่ในปีการศึกษา2563นี้ ก็ให้สำรวจรวมไปด้วย
***ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ก่อนเวลา 10.00 น.***
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2563,05:21   อ่าน 812 ครั้ง