ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จะดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน  เฉพาะชั้น ม.1 และ ม.4  
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563  โดยมีกำหนดการดังนี้

     -  ม.1  ช่วงเช้า   เวลา  09.00 - 12.00 น. 
     -  ม.4  ช่วงบ่าย  เวลา  13.00 – 15.00 น.
 
หมายเหตุ  : โปรดเตรียมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มายื่นในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,20:37   อ่าน 205 ครั้ง