ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 16 - 18 มค. 62 วิทยากร
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,11:03  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 5-6 มกราคม 2562 วิทยากรงาน EduDigital 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,11:02  อ่าน 307 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวรักษ์ ชุนสนิท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,13:43  อ่าน 449 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 20 มกราคม 2560 วิทยากรติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6 โรงเรียนผักไห่ "สุธาประมุข"
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,10:28  อ่าน 981 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 28 - 29 มกราคม 2560 วิทยากรการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แก่ครูสังกัด สช. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2560,23:55  อ่าน 842 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 21 มกราคม 2560 วิทยากร Teaching Mathematics toward Thailand 4.0 จ.อุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2560,23:54  อ่าน 1007 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 13-15 มกราคม 2560 วิทยากรตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครนายก
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2560,23:52  อ่าน 809 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 4 มกราคม 2560 เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรวจค่า IOC ของแบบทดสอบและแบบประเมินคุณลักษณะ
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2560,17:08  อ่าน 826 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 5 ธันวาคม 2559 กำกับดูแลนักเรียนเขียนเรียงความดินกับ สสวท ได้รับรางวัล 7 คนจาก 60 คนทั่วประเทศ
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559,11:34  อ่าน 862 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 30 พฤศจิกายน 2559 เข้าร่วมเสวนา Making the 21st Century Classrooms into a Reality in Schools: How to Make Clear Vivid Visions for All Stakeholders. By Mr.Ken Kay : Chief Executive Officer of EdLeader 21, United States of America จ.นนทบุรี
ชื่ออาจารย์ : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559,11:33  อ่าน 810 ครั้ง
รายละเอียด..