เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2565 (เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป) - 29 เม.ย. 2565 (ก่อนเวลา 16:30 น.)