05 ข้อมูลการติดต่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1014310418
รหัส Smis 8 หลัก : 14012011
รหัส Obec 6 หลัก : 310418

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wichian Klinsukhon Uppatham
ที่อยู่ : 84  หมู่ที่  4
ตำบล : ลำไทร
อำเภอ : วังน้อย
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13170
โทรศัพท์ : 035-271010
โทรสาร : 035-272032

อีเมล์ : vkuschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.wichian.ac.th


ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2442
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 30 กม.

แผนที่โรงเรียน : https://wego.here.com/directions/mix/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C,-1,-%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3,-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-13170:764w4x8g-ce85e5dbb0dd448d94e8287d72c4cb96/?map=14.16589,101.28714,10,normal