ประกาศโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2566 โดย : admin

ประกาศโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

เรื่อง ประกวดราคาเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ถึงปีการศึกษา ๒๕๗๐ สำหรับการเรียนการสอน กราฟฟิคดีไซน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.wichian.ac.th/upload/command-2-2565-2/Com_1.pdf

 

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ถึงปีการศึกษา ๒๕๗๐ สำหรับการเรียนการสอนกราฟฟิคดีไซน์ ตามประกาศ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

https://www.wichian.ac.th/upload/command-2-2565-2/Att_com1.pdf